Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1

Giriş

 

1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar evimdebak.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

 

1.2.   evimdebak.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. evimdebak.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

Madde 2

Tanımlar

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 

2.1.   “evimdebak.com” Click Ajans Reklam ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi’ni,

 

2.2.   “Web Sitesi” https://evimdebak.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,

 

2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

 

2.4.   “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

 

2.5. “Hizmet Veren” evimdebak.com tarafından Hizmet Alan’ın talep ettiği hizmet için gönderilen personeli,

 

 

2.6. “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

 

2.7. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve evimdebak.com veya evimdebak.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

2.8. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.9. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

 

Madde 3

evimdebak.com Tarafından Sunulan Hizmetler

 

3.1.   evimdebak.com, Hizmet Alan’ın talep edeceği ve evimdebak.com tarafından sunulan hizmetlerin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

 

KULLANIM ŞARTLARI

 

Madde 1

Hizmet Talebi Oluşturulması

 

1.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

 

1.2.   Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

 

Madde 2

Rezervasyon Sistemi

 

2.1.   evimdebak.com, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

 

2.2.   Rezervasyon sistemine tabi hizmetlerde, Hizmet Alan ilgili ödemeyi yaparak Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan, ödemenin hizmetin ifasından önce alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını veya verilecek hizmetin niteliğine göre abonelik ücretinin alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 

2.3.   Ön provizyon veya abonelik bedeli alınmasına rağmen, hizmetin ifası mümkün olmaz veya hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan ön provizyon veya ifası gerçekleştirilemeyen hizmetin abonelik bedeli banka tarafından kendiliğinden kredi kartına iade edilmektedir. Bu durumda, Hizmet Alan’ın ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır.

 

2.4.   Hizmet Alan rezervasyon gününden [1] gün önce kendisine yönlendirilen Hizmet Veren detayları evimdebak.com tarafından kendisine iletilir. Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet Veren’i kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce info@evimdebak.com adresine e-posta göndererek Hizmet Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.

 

Madde 3

Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

 

3.1 Hizmet alan hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini evimdebak.com sitesine ya da şirket iletişim kanallarına bildirerek değiştirebilir.

 

3.2 Hizmet alan rezervasyon iptallerini hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar info@evimdebak.com adresine mail göndererek yapabilir. Hizmete 24 saatten az kala yapılan iptallerde ücretin tamamı evimdebak.com’a aktarılır.

 

3.3 Hizmet alan 3,6 veya 12 aylık aboneliklere özel indirimli fiyatlardan faydalanıyorsa seçtiği abonelik planındaki hizmetlerin hepsini tamamlamadan önce abonelik iptal etmek isterse 99 TL iptal ücreti öder.

 

3.4 Hizmet alan abonelik sisteminde de hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini evimdebak.com iletişim kanallarından ücretsiz olarak değiştirebilir.

 

3.5 Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler, ancak info@evimdebak.com maili üzerinden, çağrı merkezinden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Hizmet Veren’e iletilen iptal ve değişiklik talepleri dikkate alınmamaktadır.

 

Madde 4

 

4.1.   Rezervasyon Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte evimdebak.com tarafından ortaklaşa olarak kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak evimdebak.com’a bildirilmeksizin, evimdebak.com’a ücret ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği evimdebak.com tarafından tespit edilirse, evimdebak.com sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Alan tarafından evimdebak.com’a ödenir.

 

4.2.   Verilen Teklifler evimdebak.com tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır.

 

Madde 5

Ödeme

 

5.1.   Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası öncesinde evimdebak.com’a doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.2.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde evimdebak.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Madde 6

6.1.   evimdebak.com, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. evimdebak.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, evimdebak.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

 

6.2.   evimdebak.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan evimdebak.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.3.   evimdebak.com, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. evimdebak.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

 

6.4.   evimdebak.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. evimdebak.com, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. evimdebak.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

 

6.5.   evimdebak.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin evimdebak.com’a yönelmesi halinde, evimdebak.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut evimdebak.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

6.6.   Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı evimdebak.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. evimdebak.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

 

6.7.   Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, evimdebak.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

6.8. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. evimdebak.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

6.9. evimdebak.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

 

6.10. Hizmet Alan bilgileri evimdebak.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

6.11. evimdebak.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmaktadır.

 

 

 

Madde 7

Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

 

7.1.   Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

 

7.2.   Hizmet Alan, teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde evimdebak.com’a ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

 

7.3.   Hizmet Alan, evimdebak.com’un Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebini onayladığında, evimdebak.com’a verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

 

7.4.   Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak evimdebak.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, evimdebak.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

 

7.5.   Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda evimdebak.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.

 

7.6.   Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, evimdebak.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan evimdebak.com sorumlu değildir.

 

7.7.   Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, evimdebak.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

7.8. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

7.9. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

 

Madde 8

Evimdebak.com’a Verilen Yetkiler

 

8.1.   evimdebak.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak evimdebak.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle evimdebak.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 

8.2.   evimdebak.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle evimdebak.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

8.3.   evimdebak.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

 

8.4.   evimdebak.com, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. evimdebak.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler evimdebak.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

8.5.   evimdebak.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@evimdebak.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 

8.6.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde evimdebak.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, evimdebak.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 

8.7.   Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, evimdebak.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. evimdebak.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. evimdebak.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

8.8.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, evimdebak.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

8.9.   Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, evimdebak.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

8.10. evimdebak.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

 

8.11. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak evimdebak.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Madde 9

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 

9.1.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

 

9.2.   Kullanıcı’lar birbiriyle ya da evimdebak.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 

9.3.   Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, evimdebak.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

 

9.4. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

 

Madde 10

Web Sitesi İçeriği

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

 

10.1.   evimdebak.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

 

10.2.   evimdebak.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Madde 11

Sorumluluk Sınırlamaları

 

11.1.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, evimdebak.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

 

11.2.   evimdebak.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 

11.3.   evimdebak.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Madde 12

Telif Hakkı Politikası

 

12.1.   Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. evimdebak.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

 

12.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı evimdebak.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

12.3.   evimdebak.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları evimdebak.com’a aittir. evimdebak.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. evimdebak.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Madde 13

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 

13.1.   Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. evimdebak.com (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

13.2.   Web Sitesi evimdebak.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. evimdebak.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

13.3.   evimdebak.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

 

 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

 

 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

 

 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 

 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 

 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

 

 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 

 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 

 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

 

 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

 

 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 

 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

 

 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

 

 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 

 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

Madde 14

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

 

14.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

 

14.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Madde 15

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

 

15.1.   evimdebak.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

 

15.2.   Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda evimdebak.com’un ticari defter ve kayıtları ile evimdebak.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Madde 16

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 

16.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan evimdebak.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. evimdebak.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

 

16.2.   Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

 

Madde 17

Yürürlük

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara evimdebak.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

WhatsApp WhatsApp ile konuşalım